ANALIZA SKUTKÓW

Istotą rozważań o specjalizacji jest analiza skutków stopnia sposobu podziału pracy w różnych okolicznościach,a istotą całego zbioru „wytycznych sprawnego działania ’ właśnie ów „ka­talog problemów” wymagających zbadania i wyboru jednego z możliwych rozwiązań. Dysponując takim wykazem nie musimy za każdym razem na nowo rozważać, nad jakimi sprawami trze­ba się zastanowić.Po trzecie, badając różne znane z praktyki i teoretycznie za­projektowane warianty działania, zmierzającego do osiągnięcia różnych celów w różnych dziedzinach i różnych okolicznościach, teoria organizacji dostarcza praktykom ich przeglądu wraz z oce­ną okoliczności, od których zależy trafność wyboru poszczegól­nych rozstrzygnięć.Tak więc nie ograniczamy się do „katalogu” problemów. Umiemy też lub uczymy się wskazywać konkretne rozwiązania, sprawdzone w konkretnych warunkach, i możemy przeważnie określić warunki, od których zależy przydatność każdego z nich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *