Centrum Kształcenia Zawodowego w Tczewie to placówka o szerokiej ofercie, która umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności w różnych zawodach. CKZ Tczew skupia się na kształceniu zawodowym, dzięki czemu absolwenci mają dobre szanse na rynku pracy oraz na kontynuowanie edukacji w szkołach wyższych.

Oferta edukacyjna CKZ Tczew

W CKZ Tczew istnieje możliwość wyboru z wielu kierunków kształcenia. Wśród oferowanych zawodów znajdują się m.in.:

1. Technik logistyk
2. Technik hotelarstwa
3. Technik budownictwa
4. Technik informatyk
5. Technik mechanik pojazdów samochodowych
6. Technik ekonomista
7. Technik weterynarii

Dla osób, które chcą kontynuować edukację po ukończeniu szkoły zawodowej, CKZ Tczew oferuje również szkołę policealną w kierunku Technik rachunkowości oraz Technik handlowiec.

Cechy CKZ Tczew

CKZ Tczew jest placówką, która posiada bardzo dobrze wyposażone pracownie i atelier, co pozwala na naukę w praktyczny sposób. Każdy przedmiot nauczany jest w połączeniu z praktyką, dzięki czemu absolwenci wychodzą z danego kursu z bardzo dobrymi umiejętnościami praktycznymi.

Głównym celem CKZ Tczew jest przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy i zapewnienie im pracy w zawodzie, który wybrały. Dlatego też szkoła stawia na rozwój zawodowy swoich uczniów oraz na poznanie kierunków zgodnych z ich zainteresowaniami.

Rekrutacja i wymagania

Do CKZ Tczew mogą zostać przyjęci absolwenci gimnazjum, którzy mają ukończone 16 lat oraz osoby starsze, które chcą uczyć się w szkole policealnej. Wymagane dokumenty i procedury rekrutacyjne są zawsze podawane na stronie internetowej szkoły.

Podsumowanie

CKZ Tczew jest jedną z najważniejszych i najważniejszych placówek edukacyjnych w mieście. Oferta edukacyjna umożliwia wybór spośród wielu różnych zawodów, dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie. W CKZ Tczew stawia się na naukę w połączeniu z praktyką, co gwarantuje dobrą jakość kształcenia. Po ukończeniu szkoły zawodowej, absolwenci mają dobre szanse na znalezienie pracy w zawodzie lub kontynuowanie edukacji na wyższych uczelniach.