CZYNNOŚCIOWE ZNACZENIE

W języku angielskim używa się terminu organization we wszystkich trzech znaczeniach z tym, że w liczbie mnogiej występuje on wyłącznie w znaczeniu rzeczowym. W języku niemieckim niektórzy dla znaczenia atrybutowego zamiast die Organisation używają słowa die Organisiertheit, a inni — przeciwnie — proponują dla znaczenia rzeczowego zamiast Orga­nisation słowo Organism, stosowane w znaczeniu rozszerzonym jako nazwa ogólna wszelkich rzeczy zorganizowanych (nie tylko organizmów żywych).Znaczenie czynnościowe łatwo jest w języku polskim wyróż­nić mówiąc zamiast o „organizacji” o „organizowaniu się” lub „organizowaniu” — i wydaje mi się, że ta propozycja już się przyjęła. Próbowano też znaczenie atrybutowe wyróżnić za po­mocą terminu „organizacyjność”, ale brzmi to dość sztucznie chyba nie wielkie ma szanse przyjęcia się w języku. Osobiście jestem zwolennikiem zarezerwowania najpowszechniej przyję­tego terminu „organizacja” dla „atrybutowego” znaczenia tego słowa. Użyte bez dodatków będzie więc ono i w tej książce, tak jak w moich wcześniejszych pismach, oznaczało określoną cechę pewnych rzeczy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *