DLA WSZYSTKICH TYPÓW

Władza charyzmatyczna zasadza się na osobistym oddaniu podwładnych dla przywódcy („pomazańca”) w związku z jego wyjątkową świętością, heroizmem lub szczególnie silnym i wzo­rowym charakterem.Władza legalna (lub inaczej: racjonalna) spoczywa na wie­rze poddanych (podwładnych) w prawomocność (legalność) norm prawnych i przepisów oraz uprawnień osób wykonujących wła­dzę. Rozkazy wydane przez osoby wykonujące władzę uważa się więc za legalne.„Dla wszystkich typów władzy konieczne jest istnienie i stałe funkcjonowanie sztabu (aparatu) administracyjnego”. [Weber 1947, s. 383], Zdaniem Webera przez „organizację” rozumie się zwykle właśnie to funkcjonowanie aparatu administracyjnego [tamże]. Dlatego też „najbardziej racjonalną formą stanu administracyjnego jest „biurokracja czysta”, czyli „monokratyczna”. Przewyższa ona inne typy administracji swą precyzją, ustabilizo­wałem i stopniem, w jakim można się na nią zdać. Dzięki temu pozwala też na najlepsze przewidywanie rezultatów swego dzia­łania [Gross 1964, s. 140].

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *