DOKŁADNOŚĆ

Udatność oznaczająca, że przy opracowaniu danego obiektu uwzględniono nie tylko sprawy istotne, ale i cele uboczne nie sprzeczne z głównym, jest cechą zarówno produktów, jak i dzia­łań [Kotarbiński 1969, s. 119].Dokładność oznacza odtworzenie wzoru w sposób do niego podobny. „Tym dokładniej wykonane jest dane zadanie pod da­nym względem, im mniej się różni wytwór pod tym względem od wzorca” [Kotarbiński 1969, s. 117]. Dokładność jako „walor dobrej roboty” należy w praktyce zalecać i rozpatrywać łącznie z odpowiednią do danej sytuacji tolerancją, czyli dopuszczalnym odchyleniem od wzorca. Termin solidność rezerwuję dla określenia wytworów, podczas gdy pewność dotyczy środków działania, a „spolegliwość” jest cechą ludzi „na których można polegać”. Wszystkie te walory nabierają coraz to większego znaczenia wraz z rozwojem tech­niki i wzajemnej zależności od siebie ludzi współdziałających w instytucjach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *