DWA GŁÓWNE SPOSOBY

Dwa są jednak główne sposoby korzystania z aparatury. Pierwszy — to zwiększanie przydatności produktu przez stosowanie lub doskonalenie aparatury, przyczyniające się do wzrostu dokładności i czystości wykonania. Przykład: Choćby naczynie gliniane wykonane na kole garncarskim w porównaniu z ulepionym ręcznie. Udoskonalenie aparatury stanowi zresztą często w ogóle warunek konieczny wykonania dzieła, którego gołymi rękami lub za pomocą mniej doskonałych narzędzi wcale nie dałoby się dokonać. Tu przykładem może być przesłanie ob­razów z powierzchni Księżyca na Ziemię. Wzrost przydatności produktu nie jest przy tym z reguły skompensowany wzrostem kosztu, tak iż rośnie nie tylko skuteczność, ale i ekonomiczność działania. Druga droga, jaką wzrost instrumentalizacji i doskona­lenia aparatury wpływa na skuteczność i ekonomiczność działa­nia, to — praktycznie nie mające granic — zwielokrotnienie siły mięśniowej człowieka (4.2.4.) i częściowe zastępowanie‘go w za­kresie powtarzających się czynności “umysłowych poprzez wprzę- ganie w proces jego pracy niezmiernych sił przyrody.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *