DZIAŁANIE W PORĘ

Można ją też wyrazić w jednym zaleceniu: działać w porę. Lepiej jednak zachować dwoistą postać; istnieją bowiem sytuacje, w których właśnie kunktacja stanowi najtrafniejsze za­lecenie, a istnieją takie, w których właśnie natychmiastowa re­akcja lub nawet antycypacja jest najlepszym wyjściem.Poszczególnym przypadkiem prawidłowego v:y\}Oru chwili działania jest dokonywanie tego wyboru zgodnie z postulatem terminowości działania, czyli wykonywania poszczególnych dzia­łań w takich chwilach, by włączały się one w splot działania roz- patryyoanego w szerszym przedziale właśnie wtedy, gdy to jest potrzebne ze względu na ten szerszy przedział. Wytyczna terminowości, rozpatrywana w odniesieniu do po­szczególnych działań, stanowi uszczegółowienie wytycznej pra­widłowego wyboru chwili działania i dlatego rozpatrujemy je łącznie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *