ELEMENT TWÓRCZY

Dyskusje takie są elemen­tem twórczym zarówno wtedy, gdy doprowadzają do uzgodnienia poglądów, jak i wtedy, gdy ich wynikiem jest ujawnienie nie dających się jeszcze w danym czasie usunąć różnic w założeniach głębiej sięgających, a przyjętych zwykle milcząco i nie zawsze zupełnie świadomie.Pozytywnie też można ocenić współistnienie wielu nurtów teorii organizacji, różniących się w gruncie rzeczy tylko „rozkła­dem akcentów”, a w szczególności wyborem centralnego pojęcia. Rozmaitość tych konstrukcji myślowych odzwierciedla bowiem z reguły różnice ich zastosowań. Autor, który pisze głównie dla inżynierów zatrudnionych w produkcji, postąpi słusznie budując swój wykład wokół pojęcia procesu produkcyjnego. Kto, sam bę­dąc socjologiem, pisze głównie z myślą o czytelnikach mających przygotowanie socjologiczne, trafnie skoncentruje swoje wywody dookoła takich w socjologii istotnych pojęć, jak grupa ludzka, role odgrywane w niej przez jej członków, ich „status” itp.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *