FIZJOLOGIA PRACY

Nauka o czynnikach wydajności pracy rozważa teoretyczne problemy Porównywania wydajności pracy, jak również fizjologiczne, psychologiczne, społeczne, ekonomiczne, techniczne i organizacyjne oko­liczności, od których zależy poziom wydajności, oraz sposoby wzmagania tej wydajności. Fizjologia pracy zajmuje się głównie czynnikami wpływającymi na wydajność pracy od strony procesów zachodzących w organizmie czło­wieka pracującego, okolicznościami wywołującymi zmęczenie i znużenie, sposobami zapobiegania przedwczesnemu zmęczeniu, wpływem niektó­rych czynników otoczenia (takich jak temperatura, drgania itp.) na orga­nizm człowieka pracującego i innymi podobnymi zagadnieniami. Wchodzi więc ona zarazem w skład fizjologii człowieka i w skład nauk ergolo­gicznych. Przedmiotem badania jest tu osobnik ludzki — ale oczywiście badań tych nie można oderwać od problematyki i wpływu wywieranego na pracującego przez rzeczowe i społeczne środowisko pracy. Przedmiot psychologii pracy nie wymaga tu osobnych wyjaśnień.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *