GRANICE STOSOWANIA ZASADY

Ale stosowanie tej zasady daje dobre rezultaty tylko do pew­nych granic. Doprowadzając ją do przesady natychmiast wywo­łujemy skutki wręcz przeciwne zamierzonym. Zbyt małe zapasy chętnie kupowanych towarów to kolejki w sklepach (czyli wzrost kosztu polegającego na zaabsorbowaniu kupujących), to wzrost cen znacznie ponad koszty własne, magazynowanie towarów w gospodarstwach domowych lub „spekulacja” polegająca na wy­kupywaniu przez pokątnych handlarzy towarów w celu sprze­dania ich z dodatkowym zyskiem, zahamowania w obrocie hur­towym, nierównomierne zaopatrzenie itp. skutki, wyraźnie sprzeczne z celem, którym jest maksymalizacja zaspokojenia po­trzeb. Zjawiska te przybierają na sile wszędzie tam, gdzie nasile­nie czynności jest zmienne. Port dąży do szybkiego przeładunku, daje to mnóstwo poważnych korzyści i klientom portu, i samemu portowi. Ale nie da się zagwarantować zupełnie równomiernego zatrudnienia aparatu przeładunkowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *