Grupy społeczne

Sytuacje społeczne powodują skupianie się ludzi wokół siebie, są inspiracją do tworzenia grup społecznych, trwałych bądź (sytuacyjnych) okazjonalnych. W każdym społeczeństwie istnieje bardzo dużo różnych grup. Co to jest grupa społeczna? Jest wiele definicji grupy społecznej Co będziemy rozumieć przez grupę społeczną, zależeć będzie od tego, o jakiej grupie mówimy. Inaczej określa się grupę sytuacyjno-okazjonalną, inaczej
trwałą. Przedmiotem naszego zainteresowania jest grupa trwała. Grupą społeczną są dwie, lub więcej, osoby, między którymi istnieje bezpośrednia interakcja, które posiadają ustalone wspólnie normy, mają wspólny cel, tworzą rozwiniętą strukturę grupową i mają poczucie odrębności swojej grupy w stosunku do innych grup. Dominujący we współczesnej socjoligii jest podział na grupy: małe i duże, przyjmując kryterium liczby członków,
pierwotne i wtórne, przyjmując kryterium typu więzi społecznej, formalne i nieformalne, przyjmując kryterium sformalizowanych instytucji i kontroli społecznej. Najbardziej trwałe i bliskie związki łączą ludzi w grupach małych, które mogą być pierwotne i wtórne, formalne i nieformalne. Małe grupy są zjawiskiem powszechnym i to one wywierają największy wpływ na swoich członków, na konkretnego człowieka, na jego osobowość (pozytywną lub negatywną).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *