INNY KIERUNEK DZIAŁANIA

Innym kierunkiem działania, w którym poprzez wcześniej­szą, stosunkowo niezbyt kosztowną aktywizację możemy dopro­wadzić do późniejszego, stosunkowo większego ograniczenia in­terwencji, uzyskując w sumie ekonomizację łącznego działania, jest zdobywanie zawczasu dodatniej pozycji ze względu na włas­ne zamierzenia. Łatwiej jest uzyskać określoną pozycję, póki nikt nam w tym nie przeszkadza, a następnie jej bronić, niż zdobywać ją wbrew cudzej obronie. Zasadę tę można uogólnić na wszelkie rodzaje działania. Najdalej posuniętym przypadkiem minimalizacji interwencji jest zastąpienie działania „inwigilacją czystą”. Z reguły i ten za­bieg wymaga uprzedniej aktywizacji działania. Polega on bowiem na takiej jego preparacji, która powoduje samoczynne odbywanie się procesów zgodnych z zamierzeniem podmiotu działającego, który je przygotował.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *