INSTYTUCJA

Znaczeniu, które terminowi „instytucja” nadaje J. Kurnal, odpowia­dałoby w naszej terminologii wyrażenie „instytucja bardziej trwała niż jakaś inna rozpatrywana równocześnie z tamtą”. Nie uważam za możliwe do definicji instytucji włączać cechy trwałości, gdyż jest to cecha stopnio­walna. Nie da się więc inaczej niż umownie określić, ile lat trwania lub ile cyklów powtarzających się procesów miałoby być warunkiem „zin­stytucjonalizowania” się organizacji. Znamy przecież instytucje legitymu­jące się 2000 lat trwania (np. Kościół Katolicki), które trwają powyżej 1000 lat (np. Państwo Polskie), 600 lat (Uniwersytet Jagielloński), kilka­dziesiąt, kilkanaście, kilka lat, ale są i takie, które tworzy się na kilka tygodni (np. wczasy wakcyjne) albo nawet na godzinę (np. seminarium utworzone w celu przedyskutowania określonego zagadnienia), a nawet krócej (grupa ludzi pomagających usuwać skutki wypadku ulicznego).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *