Dzieląc się z dziećmi odpowiedzialnościami i zaufaniem, rozwijamy ich samodzielność

Samodzielność to wartość, która umożliwia dzieciom nie tylko lepszą adaptację do świata, ale również pozwala osiągać cele i w pełni korzystać z życia. Rodzice mają ogromny wpływ na rozwój samodzielności swoich dzieci przez to, jakimi umiejętnościami je wspierają oraz przez sposób, w jaki się z nimi komunikują. Czasem wydaje nam się, że wychowanie samodzielności jest trudnym zadaniem, jednak zwracając uwagę na kilka zasad możemy osiągnąć wiele.

Dzielmy się z dzieckiem odpowiedzialnościami

By wspierać rozwój samodzielności u dziecka, warto stawiać na odpowiedzialność za swoje działania. Wszelkie zadania, przy których dziecko ma okazję przejąć na siebie pełną odpowiedzialność, budują poczucie kompetencji oraz niezależności. Dziecko powinno czuć, że ma wpływ na świat, w którym żyje. Dlatego warto pozwolić mu na odpowiedzialność za opiekę nad rośliną, przygotowanie posiłku czy także na decyzje z organizacji czasu wolnego.

Kierujmy uwagę na zadania dostosowane do wieku dziecka

By zadania, które proponujemy dziecku, były z punktu widzenia rozwoju adekwatne, warto zwrócić uwagę na indywidualne potrzeby i umiejętności naszego dziecka. Dziecko powinno czuć się pewne w realizowanych zadaniach i miało poczucie, że daje sobie z nimi radę. Zadania powinny być wyzwaniem, ale zawsze dostosowane do wieku i umiejętności dziecka.

Remontujmy nasze podejście do „pomagania” dziecku

Czasami zdarza nam się w rywalizacji z czasem, porzucać swoje podejście pedagogiczne i zamiast przezucania dziecku butów, zakładając mu czapkę lub sprzątania za nim, pozwalamy mu zostać biernym obserwatorem. Jednak wszelka pomóc przez „załatwianie za dziecko” przeszkadza w budowaniu samodzielności. Warto rażące zaniedbania w zadaniach, takich jak sprzątanie bałaganu, kwalifikować przez pomoc dotyczącą konkretnych fragmentów i ewentualnie towarzyszyć dziecku z uwagą i cierpliwością w wykonywaniu tego zadania.

 Uczmy dziecko jak zadawać pytania i szukać informacji

Rozwijanie samodzielności wymaga umiejętności zadawania pytań i wyszukiwania informacji. Dziecko powinno wiedzieć, gdzie można znaleźć odpowiedzi na zadawane pytania, musi być pewne w kontaktach z ludźmi, umieć wyrażać swoje potrzeby i emocje. By zachęcić dziecko do zadawania pytań, warto podejść do nich ze zrozumieniem i uwagą, odpowiedzi dające poczucie satysfakcji i rozwijające ciekawość zawsze warto nagradzać.

Zwróćmy uwagę na umiejętności społeczne i emocjonalne u dziecka

Samodzielność dotyczy nie tylko umiejętności wykonania prostych zadań, ale również tworzenia relacji, które pomogą dziecku w przyszłości w radzeniu sobie z ludźmi. Takie umiejętności, jak empatia, rozumienie emocji innych ludzi czy umiejętność rozwiązywania konfliktów prowadzą do większej niezależności i umiejętności wyrażania siebie w codziennych sytuacjach. Rodzice mogą wprowadzić takie tematy do codziennych rozmów czy zabaw, przez co dziecko zyska przestrzeń do wyrażania siebie, rozwijać swoją kreatywność.

Podsumowując, by wspomagać rozwój samodzielności u dziecka konieczne jest stawianie na pozytywny sposób komunikacji indywidualny do każdego z dziecka, oferowanie indywidualnego podejścia do dobieranych zadań, zwracanie uwagi na mowę ciała i emocje dziecka. W ten sposób przyspieszymy rozwój samodzielności przy jednoczesnym osiągnięciu równowagi między opieką, rozwojem osobistym a pogłębioną umiejętnością doradztwa.

Artykuł powstał we współpracy z www.basenopole.pl