JEDEN SPÓJNY APARAT

Po tej filipice przeciw poszukiwaniu powszechnie obowiązu­jących „recept” organizacyjnych czytelnik zapyta mnie pewno, do czego , się więc może przydać cała teoria organizacji i zarzą­dzania? Odpowiedź brzmi, że: Po pierwsze, działanie ludzi w niezmiernie złożonych stosun­kach organizacyjnych między wzajemnie przeplatającymi się in­stytucjami współczesnych społeczeństw, w splocie procesów ich funkcjonowania realizującego cele wzajemne z różnych wzglądów zgodne i/albo niezgodne — wymaga umiejętności porządkowania spostrzeżeń za pomocą szeregu różnych systemów pojęciowych (ideowo-politycznego, etycznego, ekonomicznego, technicznego, organizacyjnego itp.).Teoria organizacji zmierza i jest przydatna do skonstruowa­nia jednolitego i spójnego aparatu pojęciowego nadającego się do uchwycenia i myślowej systematyzacji strony organizacyjnej procesów społecznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *