KAŻDY Z PRZEDZIAŁÓW

Każdy z tych przedziałów może mieć inne cele i wtedy w każdym z nich cele te przedstawiają się inaczej zależnie od tego, w jakim przedziale rzeczywiście je rozpatrujemy. Wówczas oczywiście także ocena skuteczności działania jako stopnia rea­lizacji tych celów oraz ocena innych postaci sprawności zależy ! od tego, jaki przedział działania i ze względu na jaki przedział rzeczywistości poddaje się ocenie.Przykładem przydatności pojęcia przedziału (w przestrzeni i w czasie) może być analiza ekonomiczna tego typu rezerw produkcyjnych, jak utrzymywanie w pogotowiu elektrowni, którą uruchamia się tylko w okresach szczytowego zapotrzebowania. Ze względu na wąski przedział przestrzenny (obejmujący samą tylko elektrownię rezerwową) lub na wąski przedział czasowy,obejmujący wprawdzie cały system energetyczny, lecz tylko w okresie zmniejszonego zapotrzebowania — utrzymywanie takiej elektrowni w pogotowiu trzeba by oceniać jako marnotrawstwo. Ale ze względu na szeroki przedział zarówno przestrzenny, jak i czasowy, obejmujący cały system energetyczny oraz system odbiorców prądu w okresie np. roku, koszt utrzymania rezerwy mocy jest oczywiście w pełni ekonomicznie uzasadniony.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *