Klasyfikacja współczesnych państw

W jakim celu dokonujemy klasyfikacji państw? Celem klasyfikacji jest usystematyzowanie wielości państw według podobnych cech na przestrzeni dziejów. Klasyfikacji dokonywało wielu uczonych, spośród których wyróżnić należy Georga Jellinka, Karola Marksa, Maxa Webera, Daniela Bella Poniższa klasyfikacja dokonana została na podstawie następujących kryteriów: dominującego sposobu produkcji dóbr materialnych, charakteru stosunków społecznych oraz stosunków własności. G. Jellinek wyróżnił pięć historycznych typów państw: antyczno- -orientalny, helleński, rzymski, średniowieczny i współczesny. K. Marks wyróżnił cztery typy państw: właścicieli niewolników, feudalne, burżuazyjne (kapitalistyczne) i socjalistyczne. M. Weber wszystkie państwa podzielił na autokratyczne i demokratyczne. D. Bell wyróżnił trzy typy państw: preindustrialne, industrialne i post- industrialne. Współcześnie najczęściej odwołujemy się do klasyfikacji D. Bella, a czasami do K. Marksa. Podział na typy państw nie daj e nam pełnej wiedzy o państwie. Konieczna jest dalsza klasyfikacja w celu poznania form państwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *