Kłopotliwe dzieci

Bardzo często jest tak, że czujemy się przytłoczeni tym, ile jeszcze pracy wymaga trudny charakter. Czasem okazuje się, że zadanie całkowicie nas przerasta, gdy próbujemy zrobić wszystko naraz. Czy przypadkiem nie starasz się działać w zbyt wielu dziedzinach, więc syn celowo robi wszystko, by wyprowadzić cię z równowagi?  Jeżeli jednak masz całkowitą pewność, że ograniczyłaś już swe wymagania tylko do tego, co najważniejsze, a chłopiec w dalszym ciągu nie zachowuje się odpowiednio, wypróbuj metodę polegającą na przeniesieniu środka nacisku ze swego własnego głosu na coś, co pozornie jest niemal nie związane z tobą. Na przykład przygotuj listę rzeczy do zrobienia i każ mu zaznaczać to, co wykonał, a wtedy mniej będziesz musiała go nakłaniać. Do lej metody zaliczają się także wykresy z nagrodami, gdyż dzięki nim dziecko stara się osiągnąć jakiś wymierny cel, zamiast spełniać twoje prośby wyłącznie dlatego, by zrobić ci przyjemność czy sprawić, byś przestała się gniewać. Najlepszym sposobem na ograniczenie „refleksu” jest właśnie zmniejszenie emocjonalnego kontekstu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *