KONIECZNY WARUNEK KOORDYNACJI

Tak pomyślane koordynowanie działań jest jak gdyby stałym, bieżącym „ doregulowywaniem’ ’ tych elementów organizacji dzia­łania, które się w jego przebiegu „rozregulowały”. Jest więc ono istotnym czynnikiem chroniącym instytucje przed stratami.Koniecznym warunkiem koordynacji jest (scentralizowana lub w pewnej mierze zdecentralizowana) informacja wzajemna tym, jak postępuje realizacja splecionych wzajemnie funkcji, wiążąca poszczególnych członków zespołu w instytucjach za po­mocą sprzężeń zwrotnych. Działanie człowieka, a tym bardziej funkcjonowanie jednost­ki organizacyjnej, to nie luźny zbiór poszczególnych, niezależnych od siebie „czynów prostych”. Z reguły jest to skomplikowany splot różnych „pasm” działań (działań złożonych z czynów po­wiązanych z sobą i następujących po sobie w oznaczonym po­rządku czasowym).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *