Kontrola nad działalnością organizacji

Organem uprawnionym do sprawowania nadzoru nad działalnością organizacji i stowarzyszeń studenckich o zasięgu ogólnokrajowym i lokalnym jest minister nadzorujący określony typ szkół wyższych, natomiast nadzór nad działalnością uczelnianych organizacji i stowarzyszeń sprawuje rektor. Nadzór nad szkolnymi organizacjami i samorządem sprawuje dyrektor szkoły. Do czasu odrębnego uregulowania statusu prawnego związków wyznaniowych oraz zakonów i kongregacji duchownych, do których miały zastosowanie przepisy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. – Prawo o stowarzyszeniach, stosuje się wobec nich przepisy tego rozporządzenia. Kontrola działalności zrzeszeń organizowanych przez obywateli może być dokonana tylko pod kątem zgodności z prawem i decyzje nadzorcze mogą być podjęte tylko przez niezawisłe sądy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *