ŁATWE PRZEKSZTAŁCENIE

Łatwo przekształcić w postać dyrektywy działania: jeżeli będąc pdziałając w okolicznościach o, w których zachowują ważność prawidłowości „naturalnego” rozwoju zdarzeń n, chcesz spowodo­wać stan s rzeczy r pod względem w, to zachowaj się w sposób Mamy więc z reguły do czynienia ze złożonym układem za­leżności zachodzących między grupą zmiennych. Na niektóre z nich możemy mieć pewien wpływ (np. na niektóre elementy o  — w drodze preparacji działania, na niektóre cechy p — w ra­mach wychowania i szkolenia, na znaczną część elementów z — przez wybór środków i sposobów działania, na niektóre elemen­ty s, r i w — w granicach dowolności wyboru celu działania). Na inne zmienne nie mamy żadnego wpływu (np. całość n i niektó­re elementy pozostałych zmiennych). Twierdzenia ogólnej teorii organizacji odznaczają się tym, że dotyczą zależności zachodzących jednakowo w dość szerokich granicach zmienności poszczególnych składników przedstawione­go tu układu zmiennych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *