METODY BADAWCZE

Sposobem działania nazywamy umyślny dobór zasobów i środ­ków działania (czyli celów pośrednich) oraz zgodną z zamierze­niem kolejność ich stosowania [Zieleniewski 1967, s. 214]. Meto­da to sposób stosowany z niejaką świadomością możliwości i sku­teczności jego użycia w danym przypadku.Powyższe określenie metody jest niewielkim uproszczeniem definicji sformułowanej przez T. Kotarbińskiego [1957b] — przedruk [Kotarbiński 1961a, s, 524—535], z drobną modyfikacją wprowadzoną przez J. Rudniańskiego [1967a, s. 13].Każde działanie wykonywane na wielką skalę (np. badania mające doprowadzić do lądowania człowieka na księżycu) składa się z fragmentów działań (np. badanie nad paliwem dla pojazdów kosmicznych), z których każdy można z kolei rozpatrywać jako złożony z jeszcze mniejszych części. Sposoby zastosowane w szerszych fragmentach są metodami całego działania; bardziej szczegółowo opisane sposoby stosowane bądź to w mniejszych rozpatrywanych fragmentach, z których składają się wszystkie kolejno większe, bądź też w określonym wariancie „rodziny” podobnych metod, możemy nazwać tech­nikami działań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *