NA NIŻSZYM SZCZEBLU

Niższy szczebel abstrakcyjności ma inny układ. Rozmieszczo­ne na nim dyscypliny różnią się bowiem od siebie nie badanym rodzajem okoliczności, lecz przedmiotem badania rozpatrywanym ze względu na wszelkie okoliczności, które stanowiły kryterium wyróżniające poszczególne dyscypliny średniego szczebla.Wydaje się, że podane w tej części wykresu nazwy dyscyplin szcze­gółowych nie wymagają wyjaśnień.   W skład dyscyplin średniego szczebla wchodzą wszystkie j twierdzenia dyscyplin najogólniejszych, lecz każda z dyscyplin „średnio ogólnych” wzbogaca ten zasób twierdzeniami dotyczą­cymi okoliczności specjalnie ją wyróżniających. Każda zaś dyscy­plina niższego szczebla ogólności zawiera wszystkie twierdzenia wszystkich dyscyplin najwyższego i średniego szczebla (choć nie musi ich oczywiście twórczo rozwijać) i wzbogaca je o twierdzenia dotyczące wyłącznie jej tylko właściwego przedmiotu, badania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *