NA TLE PRZEMIAN

Kilkunastogodzinna praca, nieraz po­nad siły, coraz bardziej masowe zatrudnianie w przemyśle dzieci pracujących za pół darmo — cały ten dobrze nam znany stan społeczeństwa wczesnokapitalistycznego — zaostrza jeszcze po­trzebę znalezienia rozwiązań organizacyjnych umożliwiających opanowanie sytuacji w przemyśle. Konieczne się staje obmyślenie nowych zasad zarządzania. Zarówno dla rozwiązań organizacyj­nych, jak i dla sposobów zarządzania próżno by bowiem wtedy było szukać wzorów w dawniejszych, raczej patrymonialnych stosunkach między dziedzicem a „jego” chłopami lub między majstrem a czeladnikami i uczniami w rzemiośle.Na tle gospodarczych i społecznych przemian zachodzących w stosunkach produkcji właśnie na przełomie XIX i XX wieku i właśnie w przemyśle krajów wchodzących na drogę industriali­zacji pojawia się — głównie pod wpływem rozwoju techniki ma­szynowej — zapotrzebowanie społeczne na racjonalne i wyra­żone w literaturze koncepcje organizacji i zarządzania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *