NIE DOCENIANE ZNACZENIE

Szczególnie wielkie i chyba wciąż u nas szczególnie nie do­ceniane znaczenie ma znajomość ogólnych wytycznych organi­zacyjnych dla konstruktorów, projektantów i technologów, któ­rzy już w stadium projektowania wyrobów, urządzeń i procesów produkcyjnych powinni uwzględniać potrzeby prawidłowej orga­nizacji funkcjonowania tego, co projektują [Zalewski 1964] i [Rekomendacii Wsiesojuznogo… 1967, s. 7 i 13].Więcej informacji w sprawie praktycznego znaczenia teoretycznych twierdzeń ogólnej nauki o organizacji — zob. [Zieleniewski 1967a, s. 20], a w sprawie antynomicznego charakteru wytycznych sprawnego działania parę słów (tamże, s. 332].Ostatecznie więc można powiedzieć, że teoria organizacji in­stytucji zarządzanych buduje pojęcia i formułuje twierdzenia ma­jące zastosowanie w zasadzie do wszelkich takich instytucji nie­zależnie od tego, w jakich dziedzinach one funkcjonują i jakie zadania realizują. Dlatego nie może ona formułować zaleceń w sprawie rozstrzygania poszczególnych wątpliwości praktyków w danych konkretnych okolicznościach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *