NURTY TEORII

Mówiąc o „nurtach teorii”, „szkołach” i „systemach” organi­zacji trzeba uprzedzić czytelnika, że stosowana przeważnie daw­niej nazwa „system organizacji” weszła w użycie głównie na tle wyjaśnionego już (2.1.3.) „praktycznego” charakteru genezy nauk o organizacji oraz że granica między „systemami” i „kie­runkami teorii jest bardzo zatarta. Obie te nazwy ogólne doty­czą koncepcji z dziedziny nauk o organizacji, związanych za­zwyczaj każda z nazwiskiem swego twórcy i obejmującylch zbiór charakterystycznych dla niego pojęć, twierdzeń i dyrektyw. Wcześ­niejsze z nich tworzono z myślą of bardziej bezpośrednim i przez to bardziej powierzchownym zastosowaniu praktycznym, póź­niejsze — zwykle z myślą o spożytkowaniu w praktyce w sposób bardziej pośredni, ale za to, być może, głębiej wnikający w pod­stawy tej praktyki. Jedne ogarniały węższy, inne szerszy zakres działalności praktycznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *