OCHRONA PRACY

Na trzecią — osobiście mniemam, że nie powszechnie, lecz raczej tylko sporadycznie u nas występującą — przyczynę zdają się wskazywać wyniki badań prowadzonych przez Zakład Socjo­logii Pracy Centralnego Instytutu Ochrony Pracy nad warunka­mi pracy w opiniach robotników zakładu przemysłu elektrotech­nicznego. Autor sprawozdania stwierdza m. in., że „nasilenie skarg na warunki pracy jest bardzo różne w różnych brygadach. Ogó­łem jednak stwierdzić można, że na badanych 35 brygad za­ledwie w trzech przypadkach prawie wszyscy pracownicy stwier­dzili, iż nie widzą szczególnych niedociągnięć w zakresie bhp. W trzech dalszych brygadach połowa pracowników nie widziała niedociągnięć. W pozostałych brygadach zdecydowanie natomiast dominowały krytyczne uwagi robotników o warunkach pracy.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *