Opinie w mediach na temat związków zawodowych

W naszych mediach wypowiadane są różne opinie na temat związków zawodowych, między innymi i takie, że „receptą na słabe państwo są silne związki zawodowe”. Czy zatem w państwach Europy Zachodniej, bogatych i silnych, istnieją związki zawodowe? Właśnie Europa Zachodnia jest kolebką związków zawodowych, przede wszystkim Wielka Brytania i Niemcy. Związki zawodowe działają we wszystkich państwach. Obecny wskaźnik uzwiązkowienia pracowników najwyższy jest w krajach skandynawskich; w Szwecji wynosi 95%, w Finlandii 86%, w Belgii 78%, w Austrii 61%, w Stanach Zjednoczonych 20% różnice społeczne. Wskaźnik uzwiązkowienia jest miernikiem siły przetargowej i politycznej ludzi pracy. Właśnie państwa o tak wysokim wskaźniku uzwiązkowienia są „państwami dobrobytu”. Związki zawodowe spełniają publiczne funkcje, uczestnicząc w korporacyjnym procesie decyzyjnym. Są uczestnikami wszystkich decyzji płacowych, podatkowych i socjalnych (zasiłki i emerytury) w Austrii, Belgii, Holandi i państwach skandynawskich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *