Organizacje pozarządowe

Do znaczących organizacji działających na świecie, w Polsce, w Europie, należy Amnesty International (Amnestia Międzynarodowa). Organizacja ta zajmuje się działaniami na rzecz uwolnienia więźniów politycznych, tzw. więźniów sumienia. Dotyczy to osób, które w swoim działaniu nie korzystały z przemocy ani do przemocy nie nawoływały. Troską tej organizacji jest też zniesienie kary śmierci. W wielu krajach, także w Polsce, działa komitet helsiński, który zajmuje się badaniem, jak władza w państwie przestrzega praw i wolności człowieka i obywateli, wpływa na rządy państw, aby zapewniały ludziom godne życie. Udziela pomocy prawnej w zakresie praw człowieka oraz materialnej, jeśli taka jest potrzebna. Organizacje pozarządowe starają się informować opinię publiczną o naruszaniu praw człowieka. Piszą listy w obronie prześladowanych, podejmują interwencje na forum międzynarodowym, w ten sposób zmuszają rządy do przestrzegania praw człowieka i obywatela.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *