Organizacje samorządowe

Podobne procedury jak przy tworzeniu stowarzyszeń dotyczą organizacji samorządowych. Organizacje samorządowe różnią się od stowarzyszeń tym, że nie są zupełnie dobrowolne. Członkiem określonych wspólnot samorządowych obywatel staje się z mocy prawa, np. lekarz, adwokat, radca prawny, pielęgniarka itp. Lekarz nie należący do izby lekarskiej nie może legalnie wykonywać zawodu. W jakim celu rejestruje się zrzeszenia? Zrzeszenia zarejestrowane otrzymują osobowość prawną, mogą prowadzić działalność na własny rachunek, mogą kupić nieruchomość, prowadzić działalność gospodarczą, przyjmować darowizny, ubiegać się o dotacje państwowe na realizację swych zadań i celów. Rejestracja wpływa również na trwałość zrzeszeń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *