Państwo totalitarne

Państwo totalitarne. Termin totalitaryzm wymyślili faszyści włoscy a właściwie Giovanni Gentile, który powiedział, iż „faszyzm jest totalitarny”. Mussolini stworzone przez siebie państwo określił mianem „statoto- tale”. Totalitaryzm (termin) zaczął robić karierę w okresie zimnej wojny, stał się wspólnym mianownikiem dla reżimów: włoskiego, hitlerowskiego i stalinowskiego. Totalitaryzm z jęz. łac. totus – wszystek, cały. Totalitaryzmy, bez względu na barwę – czarną, brunatną czy czerwoną, ce- chują rządy monopartyjne, szczelna kontrola mediów komunikacji społecznej, system terrorystycznego, policyjnego nadzoru nad całym obszarem życia publicznego i prywatnego, centralistyczna i biurokratyczna organizacja państwa obejmująca także gospodarkę. Państwo totalitarne wykorzystuje nowoczesne techniki władzy, by formować „nowego człowieka”, nie tylko posłusznego władzy, lecz aktywnego, zaangażowanego głęboko po jej stronie, zawsze zresztą w granicach szczegółowo przez władzę przygotowanego scenariusza Prawa osobiste i polityczne są pustymi deklaracjami – bez pokrycia, warunkiem koniecznym bowiem ich urzeczywistnienia jest pluralizm.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *