Partie polityczne

Klasyfikacji partii dokonywać można na wiele sposobów w zależności od przyjętych kryteriów. Najczęściej stosowana jest klasyfikacja oparta na kryterium rodowodowym i programowym. Biorąc pod uwagę te dwa kryteria równocześnie, wyróżnić możemy następujące typy partii: chadeckie, liberalne, konserwatywne, socjaldemokratyczne, komunistyczne, lewico- wo-libertariarne i ultraprawicowe. Partia, jak każde zrzeszenie, opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. Różni zaś partie od innych zrzeszeń to, że tylko partie sprawują władzę i walczą o nią oraz to, że nie mogą działać na terenie zakładów pracy. Jak założyć partię polityczną w Polsce? Przy zakładaniu partii obowiązują podobne procedury, co przy założeniu stowarzyszenia, a więc trzeba zwołać zgromadzenie. Sporządzić listę przynajmniej 1000 obywateli polskich z poparciem, którzy ukończyli 18 lat i posiadają zdolność do czynności prawnych ze szczegółowymi danymi osobowymi. Opracować statut i przyjąć go zgodnie z wolą większości. Wybrać reprezentację partii do załatwienia formalności rejestrowych. Wpisu partii politycznej do ewidencji dokonuje Sąd Okręgowy w Warszawie. Prawomocne postanowienie sądu w sprawach wpisu ogłasza się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz przekazuje Państwowej Komisji Wyborczej. Partia polityczna nabywa osobowość prawną po wpisaniu do ewidencji. Majątek partii politycznej powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, ze zbiórek publicznych oraz z działalności gospodarczej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *