PISZĄCY AUTOR

Autor piszący głównie dla przyszłych kierowników, którzy działają na wyższych szczeblach hierarchii służbowej i u których podejmo­wanie decyzji o własnym i cudzym działaniu bardziej jeszcze niż w pozostałych rodzajach działania stanowi element przewa­żający nad innymi — nie popełni błędu traktując zagadnienie podejmowania decyzji jako ośrodek krystalizacyjny całej swej teorii. Nie ma też powodu protestować przeciw różnorodności nur­tów teorii organizacji pod względem stopnia ogólności ujęcia przedmiotu.Pozytywny pogląd na celowość współistnienia różnych ujęć teorii organizacji i zarządzania podzielają też niektórzy autorzy zachodni. Tak np. podczas jednego z sympozjów H. A. Simon porównał potrzebę tej różnorodności z potrzebą podziału pracy, który z dawna już się zarysował np. w fizyce teoretycznej, a R. Tannenbaum podsumowując dyskusję powiedział, że jej uczestnicy potwierdzili ten pogląd [Toward a Unified… 1964, s. 9 i 91].

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *