PODOBIEŃSTWO FORM

Takie podobieństwo form organizacyjnych i typowych błędów w dzia­łalności inwestycyjnej w dwóch różnych państwach, z których jedno miało poza sobą 40-letni okres planowania władzy ludowej i budowy socjalizmu, a drugife — zaledwie trzy lata było Demokracją Ludową, na­suwa spostrzeżenie, że jedna z cech była wspólna — mianowicie etap rozwojowy i tempo wzrostu przemysłu. Mongolia bowiem dopiero po 40 latach budowy socjalizmu zaczęła rozwijać swój przemysł w takim tempie jak Polska w trzecim roku po objęciu władzy przez lud.Pomimo wielu zasadniczych różnic między siłami wytwórczymi Mon­golii i Polski podobieństwo form organizacyjnych i typowych błędów w okresach odległych od siebie o 37 lat wskazuje na prawidłowość, wy­nikającą z jedności etapu i tempa wzrostu mocy produkcyjnej przemysłu.Nasuwa się więc przypuszczenie, że wpływ tych czynników na formy organizacyjne jest większy niż wpływ samego tylko ustroju społecznego”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *