PODOBNE ROZUMIENIE

Podobnie rozumie się termin „technika”, mówiąc np. o „tech­nice bankowej” lub „technice handlu zagranicznego” — por. [Zieleniewski… 1963, s. 20]. Tak samo też posługiwał się tym terminem S. Rudniański [Rudniański S. 1950, passim], a obecnie posługuje się nim m. in. J. Rudniański [1967a, s. 12] powołując się przy tym na C. Vernera [1959] (por. też [Zieleniewski 1968a]). Zastosowanie metod i technik właściwych dla danego działa­nia i danych jego okoliczności jest jednym z istotnych warun­ków jego skuteczności (3.3.1.). Zdobywanie wiedzy jako jeden  z rodzajów działania odznacza się m. in. tym, że od rodzaju za­stosowanych metod i technik zależy stopień jego „naukowości”, określony przez ogólne wymagania stawiane wszelkim metodom naukowym (2.1.1.). Wymagania te stosuje się, rzecz jasna, także do badań z dziedziny organizacji i zarządzania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *