POGOTOWIE DO DZIAŁANIA

Jeżeli się trzymać zasady pełnego, nastawionego na szczytowe zatrudnienie „pogotowia do działania”, to w okresach zmniejszonego zatrudnienia trzeba się liczyć z kosztownymi przestojami urządzeń portowych i załogi. Jeżeli się chce tego uniknąć, w okresach nasilenia przeładunków powstają zatory, „kongestia”, „przestoje” statków powodujące opłatę demurrage („przestojowego”) itp. I wcale nie jest powie­dziane, że najekonomiczniejsze jest nastawienie się na średnie nasilenie przeładunków.Tak więc ta para wytycznych oznacza ostatecznie zalecenie empirycznego, stosownego do danej sytuacji „wyważania” miary między brakiem a nadmiarem rezerw wszelkiego rodzaju. Określanie przy danych założeniach prawidłowej wysokości rezerw materiałowych jest przedmiotem licznych opracowań matematycznych. Jedną z metod, którą można zastosować do badania prawidłowej wyso­kości rezerw (teoretycznie wszelkiego rodzaju) jest zastosowanie do tego zagadnienia matematycznej teorii kolejek, która genetycznie rzecz biorąc należy do punktów wyjścia „badań operacyjnych”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *