Pogwałcenia Karty Narodów Zjednoczonych

Zarzut pogwałcenia Karty Narodów Zjednoczonych, genewskich konwencji i protokołów o ochronie ofiar wojny bądź innych umów międzynarodowych przez jedno państwo może zgłosić inne państwo. Taką procedurę przewiduje Pierwszy Dodatkowy Protokół do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Kraj, który ratyfikował protokół, można poprosić o ustosunkowanie się do zarzutów naruszenia praw człowieka, postawionych przez inne państwo. Istnieje możliwość przekazania sprawy naruszenia postanowień konwencji, traktatów międzynarodowych dotyczących zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości, które nie podlegają przedawnieniu, Międzynarodowemu Trybunałowi Sprawiedliwości w Hadze. Wydawało się po procesie w Norymberdze, że nigdy więcej takich sytuacji nie będzie. Świat na przełomie wieków XX i XXI, Europa także, doświadczył ponownie zbrodni przeciwko ludzkości. Organizacja Narodów Zjednoczonych ustaliła listę osób oskarżonych o zbrodnie na terenach byłej Jugosławii. Część z nich została postawiona przed trybunałem w Hadze
osądzona, inni znajdują się dalej na wolności. Przyznać trzeba, że nie ma pełnej solidarności państw i społeczeństw w tej kwestii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *