POŁĄCZENIE WSPÓLNYCH CELÓW

A teraz jeszcze kilka innych przykładów, których analizę czy­telnik zechce może sam przeprowadzić według wzoru wskazane­go poprzednio przez autora: przedsiębiorstwo przemysłowe; wy­dział gospodarki lokalowej prezydium miejskiej rady narodowej; prezydium takiej rady jako całość; wydział uniwersytecki lub uniwersytet jako całość; teatr; ministerstwo (urząd ministra) resort rządowy (ministerstwo wraz z podporządkowanymi mu urzędami, zjednoczeniami i przedsiębiorstwami) itp. Rzeczy zorganizowane złożone z ludzi połączonych jakąś „wiązką” wspólnych celów wraz z zasobami, których ludzie ci używają w swym działaniu, nazywamy instytucjami /Zieleniew­ski 1967a, s. 85 i 152]; one to są przedmiotem naszej teorii. Powyższe określenie instytucji, bardziej zupełne dzięki wprowadzeniu doń „wiązki celów” jako czynnika jednoczącego zespół ludzi, jest roz­winięciem określenia podanego wyżej (2.1.4.) za T. Kotarbińskim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *