POSŁUGIWANIE SIĘ TERMINEM

Można się jednak terminem „aparatura” posługiwać w węższym znaczeniu wyłączając tworzywo z zakresu desygnatów tego terminu. „Aparatura bowiem, czyli ogół wytworów służących do pomocy przy obróbce tworzywa, inaczej jeszcze zwanych sprzętami, obejmuje nie tylko narzędzia wszelkiego rodzaju, lecz nadto przedmioty takie np., jak domy, skrzynie, naczynia itp…. a więc najrozmaitsze pomieszczenia” [Kotarbiński 1969, s. 57], To ostatnie pojmowanie terminu „aparatura” wydaje się bliż­sze mowie potocznej i za nim wypowiedział się sam autor Traktatu 7.2. 1964 r. na prowadzonym przez siebie seminarium. Termin „zasoby” ma też tę zaletę, że stanowi dość dokładny odpowiednik międzynarodowego ter­minu brzmiącego po rosyjsku resursy, a po angielsku resources. Wprowadzone przez T. Kotarbińskiego i stosowane w tej książce po­jęcie instytucji ma jednak, jak już wyżej (1.2.) wspomniałem, znączenie inne od tego, które nadaje mu — lojalnie zresztą zwracając na to uwagę swych czytelników — J. Kumał, pisząc, że „całości organizacyjne działań zespołowych ludzi, które podlegają utrwaleniu przez stałe powtarzanie (odnawianie) realizacji celów, stają się instytucjami” [1969].

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *