Prawa społeczne jednostkowe i kolektywne

Prawa społeczne jednostkowe: prawo dziedziczenia, prawa majątkowe, prawo wyboru miejsca pracy i wykonywania zawodu, prawo do wypoczynku, prawo do płatnych urlopów, prawo do ochrony zdrowia, prawo do nauki, prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska, prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, prawo do zabezpieczenia społecznego, prawo do korzystania z dóbr kultury. Prawa społeczne kolektywne: prawa matki i dziecka do opieki i pomocy władz publicznych, prawo rodzin do pomocy ze strony władz, prawa mniejszości narodowych i obywateli do zakładania szkół i zakładów wychowawczych. Prawa mniejszości do rozwoju własnej kultury.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *