PRZECIWSTAWIENIE NASTĘPSTW

W podobny sposób można przeciwstawić sobie dwie następu, jące dyrektywy działania; dyrektywą zachowania w pogotowiu własnej woli i zdolności do działania oraz woli i zdolności do działania własnego zespołu, jak rótcnież zdolności do funkcjono­wania własnej aparatury oraz dyrektywą jak najpełniejszego wy­korzystania posiadanych zasobów. Pierwsza z tych dyrektyw obejmuje takie zalecenia, jak: sto­sowanie skutecznych bodźców zachęcających zespół do działania (5.1.4.), (5.3.2.) i (5.3.3.), szkolenie członków zespołu, niedopuszcze­nie do ich przemęczenia, dostateczna konserwacja i dokonywana zawczasu renowacja aparatury, czyli ogólnie: utrzymanie dosta­tecznych rezerw wszelkich zasobów na wypadek nieprzewidzia­nego wzrostu napięcia zadań lub trudności oraz zapewnienie za­stępstwa na wypadek przeszkody w działaniu członków zespołu lub fragmentów aparatury i następstwa koniecznego z powodu nieuniknionego ich „wykruszania się” w miarę upływu czasu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *