PRZYJĘTE CECHY

Jeżeli da się empirycznie stwierdzić stała (w danym przedziale) ko­relacja zmienności nasilenia dwu lub większej liczby cech, można przez stwierdzenie nasilenia jednej cechy i przy znajomości rodzaju korelacji określić pozostałe cechy. Chcąc np. poznać liczbę kalorii, które w pale­nisku danego rodzaju możemy uzyskać spalając węgiel znanego nam ga­tunku i sortymentu, Wystarczy stwierdzić jego ciężar, jeżeli oczywiście znamy kaloryczność danego gatunku i sortymentu. Niektóre zagadnienia poznawcze wymagają stwierdzenia stopnia nasi­lenia wielu różnych cech.   Cechy przyjęte za podstawę typologii powinny być ponadto stopnio- toalne, inaczej „wielostopniowe”. Cechy jednostopniowe, czyli „zerojedyn­kowe” tj. takie, które bądź to przysługują danej rzeczy całkowicie, bądź też nie przysługują jej wcale (np. trójkątność figury geometrycznej, któ­ra albo jest albo nie jest trójkątem), nadają się raczej na podstawę kla­syfikacji niż typologii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *