PRZYKŁADY WYMIENIONYCH OKOLICZNOŚCI

Każda z tych grup okoliczności determinuje inną grupę cech organizacyjnych instytucji. Dlatego podobieństw między nimi na­leży szukać wśród cech zdeterminowanych przez okoliczności wzajemnie podobne do siebie, a różnic — wśród cech zależnych od okoliczności, które się wzajemnie różnią między sobą.Porównując między sobą różne instytucje możemy bądź to dążyć do porównań możliwie wszechstronnych, bądź też (celowo lub mimo woli) rozpatrywać je głównie ze względu na jakąś jed­ną grupę cech. W pierwszym przypadku z’reguły stwierdzimy za­równo podobieństwa, jak i różnice. W drugim —zależnie od tego, z punktu widzenia jakiej grupy cech przeprowadzimy porów­nanie — uwaga nasza skupi się bądź na podobieństwach, bądź też na różnicach.Rodzaj formacji społecznej wpływa, moim zdaniem, na cechy organizacji w poszczególnych jej dziedzinach głównie poprzez rodzaje celów działania, wobec których formy organizacji odgry­wają rolę środków. Wiadomo zaś, że takie same środki mogą być w różnych okolicznościach z powodzeniem zastosowane do róż­nych celów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *