Rodzaje związków zawodowych w Polsce

W naszym kraju działają m.in. następujące związki zawodowe i ich federacje: Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych; NSZZ „Solidarność 80”;, Związek Zawodowy „Kontra”;, Federacja Związków Zawodowych Górników’ Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych; NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych; Związek Rolników „Samoobrona”. Uzwiązkowienie jedynie wśród górników wynosi 67%), w pozostałych branżach jest bardzo zróżnicowane, do kilkudziesięciu procent w zakładach państwowych do zaledwie kilku w sektorze prywatnym. Marginalne jest uzwiązkowienie ludzi przed 30 rokiem życia. Związki zawodowe powinny ze sobą współdziałać w realizacji zadań. Niestety w naszym kraju nie zawsze tak jest, związki często same siebie eliminują i rezultatem jest pomijanie przez rząd związków zawodowych w decyzjach podatkowych, płacowych i socjalnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *