Rodzina – mała grupa społeczna

Podstawową grupą społeczną i najważniejszą z każdego punktu widzenia, do której należy większość ludzi, jest rodzina. Rodzina jest pierwotną, małą grupą społeczną składającą się z rodziców, dzieci i krewnych. Rodziców łączy więź małżeńska, rodziców z dziećmi – rodzicielska. Rodzina to miejsce dawania ¿.rozwoju życia oraz osiągania jego pełni przez wszystkich jej członków. Zadaniem rodziny z uwagi na proces stopniowego rozwoju każdego człowieka jest: stwarzanie możliwości rozwoju fizycznego i psychicznego, nadanie tym możliwościom odpowiedniego kierunku ku dobru,
stałe dążenie do doskonałości, kształtowanie sumienia dziecka – to znaczy uczenie go wrażliwości, umiejętności wyboru i oceny tego, co dobre, pracy nad sobą i pracy jako takiej. Chodzi o to, aby dziecko zrozumiało, że istotną funkcją pracy jest służba na rzecz ludzi i całego społeczeństwa. Do wychowania należy także umiłowanie ojczyzny. Zaczyna się ono od troski i pamięci o bliskich, ochrony, przekazywania własnej tradycji, zwyczajów rodzinnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *