RÓŻNE TEORIE

Szkoła matematyczna polegająca zdaniem zwolenników tej klasyfi­kacji na wykorzystaniu narzędzi matematycznych (co wydaje mi się kry­terium bardzo nieprecyzyjnym, gdyż wiele — i coraz więcej — różnych ty­pów teorii nadaje się do formalizacji w miarę dojrzewania myśli i pre­cyzowania systemu pojęć).Gliński cytuje, obok powyższej, klasyfikację opracowaną przez W. W. Haynesa i J. L. Massie [Haynes… 1961, s. 3] w formie tabeli Woodward [1965, s. 250] rozróżnia cztery grupy teorii.Teorie socjologiczne, do których sama zalicza własne ujęcie. Teorie te, jej zdaniem, jako centralne pojęcie przyjmują pojęcie systemu spo­łecznego.Teorie oparte na psychologii osobniczej, podkreślające antagonizm celów indywidualnych i grupowych (jako przykład autorka wymienia prace Ch, Argyrisa).Teorie związane z ekonomią teoretyczną (autorka tu właśnie umieszcza poglądy H. A. Simona).Teorie matematyczne (autorka sama zresztą odrzuca „matematy- zację” jako cechę prawidłowo oddającą treść teorii, przyjmuje ją jednak jako charakterystykę narzędzia myślowego stosowanego przez niektórych teoretyków).Woodward jest zdania, że wszystkie te typy teorii wychodzą ostatecznie z ogólnej teorii systemów. Na koniec R. Mayntz [Mayntz 1964, s. 6 i nast.] powołując się na G Scotta [Scott 1961] rozróżnia nie grupy klasyfikacyjne, lecz kolejne fazy rozwojowe teorii organizacji (z tym, że fazy wcześniejsze nadal współtrwają z nowszymi) i widzi je, jak następuje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *