RÓŻNICE MIĘDZY KIERUNKAMI

Różnice między poszczególnymi kierunkami teorii organizacji sprowadzają się z reguły do jednej lub paru spośród następują­cych okoliczności: istotne rozbieżności poglądów na niektóre, przeważnie drugorzędne, konkretne zagadnienia; różnice w kon­strukcji teorii, czyli zwykle w wyborze centralnego zagadnienia lub pojęcia, wokół którego teorię zbudowano; stopień ogólności ujęcia; a wreszcie — i to właśnie, zdaje się, jest niestety naj­częstsze — przyjęta przez danego autora terminologia. Merytoryczne różnice poglądów występujące w ramach teorii organizacji i zarządzania należy uważać za objaw pozytywny. Mogą i powinny one prowadzić do dyskusji naukowej, do wza­jemnego przekonywania się za pomocą racjonalnej argumentacji i do empirycznej weryfikacji twierdzeń. W ten właśnie i głównie chyba w ten sposób rozwija się nauka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *