ROZRÓŻNIENIE DZIAŁAŃ

Działania można też rozróżniać i grupować według stopnia ich złożoności. Rozróżniając działania ze względu na stopień złożo­ności nie ma się jednak z reguły na myśli obiektywnej liczby czynów prostych, składających się na działanie, ani też liczby obiektywnie dających się wyróżnić stosunków między tymi czy­nami prostymi — lecz przyjęty w danym rozstrząsaniu sposób patrzenia na działanie. Jest to więc rozróżnienie zrelatywizowane ze względu na cel roztrząsania. Rozważając np. działanie zmierzające do lądowania człowie­ka na Księżycu, można za „działanie proste” wchodzące w skład tego złożonego procesu uznać dajmy na to: 1) wstępne badania naukowe, 2) wyprodukowanie rakiet zdolnych do wyniesienia na odpowiednie orbity określonych pojazdów kosmicznych, 3) wy­próbowanie miękkiego lądowania bez obsady ludzkiej, 4) wypró­bowanie lotów załogowych, 5) lądowanie człowieka na Księżycu. Ale, rzecz jasna, każde z tych stadiów jest samo przez się w rze­czywistości działaniem bardzo złożonym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *