RZECZY ZORGANIZOWANE

Rzeczy zorganizowane, w których skład nie wchodzą ludzie, choćby człowiek był ich organizatorem, znajdują się poza bez­pośrednim zasięgiem teorii organizacji i zarządzania.Trzeba tu to powiedzieć wyraźnie, gdyż obie książki wskazane jako lektura obowiązkowa zajmują się nimi. Jeden autor [Kurnal 1969] wbrew przyjętej przez siebie definicji organizacji poświęca im nawet osobny rozdział. Drugi [Zieleniewski 1967a] wspomina o nich tu i ówdzie (np. ss. 64 i 65 oraz 130 i 131).Przejdziemy teraz do przykładów rzeczy zorganizowanych in­nego rodzaju, tych właśnie, których analiza jest zadaniem teorii organizacji i zarządzania.Oto zespół złożony ze sternika i z jednego lub większej licz­by wioślarzy płynących w łodzi. Zespół taki spełnia wszystkie warunki definicji rzeczy zorganizowanej, bo jego części (poszcze­gólni członkowie załogi, ale także właściwie używane części sprzętu, łódź, wiosła, ster) współprzyczyniają się do powodzenia całości, które możemy sobie wyobrazić jako np. możność poru­szania się w dowolnym kierunku po powierzchni wody.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *