RZECZYWISTA RZECZYWISTOŚĆ

Dlatego, jeśli chcemy je wi­dzieć w pełni, tak jak istnieją w rzeczywistości, „konkretnie”, to musimy uwzględnić zarówno to: jakie są, jakie mają cechy, jakie stosunki zachodzą między ich częściami, jak i to: co się w nich i z nimi dzieje, jakie procesy w nich zachodzą, jakie spo­tykają je zdarzenia.Tak jak nie ma cech, które by nie były cechami jakichś rze­czy, tak też nie ma w rzeczywistości zdarzeń, które by nie do­tyczyły jakichś rzeczy. Nie ma również rzeczy, które w jakiej­kolwiek fazie istnienia byłyby pozbawione jakichś cech i których nie dotyczyłyby jakieś zdarzenia. Rzeczy, ich cechy i dotyczące ich zdarzenia są nie mniej ściśle z sobą związane, niż związane śą stosunki z rzeczami (ich cechami lub dotyczącymi ich zdarze­niami), między którymi zachodzą.Dlatego „rzeczywistą rzeczywistość” odzwierciedla tylko spoj­rzenie „konkretne”, czasoprzestrzenne i nie abstrahujące ani od. stosunków następstwa czasowego, ani od stosunków pozaczaso- wych, takich jak rozmieszczenie w przestrzeni, stosunki podpo­rządkowania itp.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *